relatiewerkplaats oost
werkwijze

Aanmelding, behandeltraject en kosten

Aanmelden gaat per mail. In overleg wordt er een intakegesprek gepland. Indien gewenst kan vooraf aan het intakegesprek een belafspraak gemaakt worden om vragen te stellen en af te stemmen (zie contact).

Op dit moment is er een wachtlijst / vanaf november kunnen er weer nieuwe trajecten gestart worden (bijgewerkt 22-07-2024).

Relatietherapie

De intake staat in het teken van (verdere) kennismaking en verkenning. Er komen vragen als: 'Hoe was de start van jullie relatie, wat ging goed en wat waren terugkerende ingewikkeldheden? Wat speelt er nu, waar lopen jullie op vast en wat heeft gemaakt dat jullie nu hulp hebben gezocht? Wat hopen jullie te bereiken?'

Er wordt ingegaan op de EFT methodiek, jullie mogelijke eerdere ervaringen met therapie en de verwachtingen van relatietherapie.
Josine zal aangeven hoe de therapie er in grote lijnen uit kan gaan zien.

Fase 1: Vervolg intake - en daarnaast staat jullie interactiepatroon centraal. Jullie gaan dat patroon in de therapie uitgebreid onderzoeken. Hoe ziet dat patroon eruit als als de spanning tussen jullie oploopt / als je niet goed in je vel zit? Wat maakt dat er verstarring ontstaat / dat het vastloopt? Welke onderliggende gevoeligheden spelen er mogeliijk mee? Gezin van herkomst, jullie beider ontwikkeling en ingrijpende gebeurtenissen komen dan ook aanbod.

Fase 2: gaan jullie je richten op hoe je elkaar beter kunt bereiken en hoe je de verbinding kunt herstellen als je elkaar bent kwijt geraakt.
Vervolgens wordt onderzocht wat er nodig is om jullie liefdesrelatie goed te onderhouden.

Een gemiddeld traject bestaat uit 6 tot 8 gesprekken van een uur / anderhalf uur. De frequentie is meestal 1 x per 2 weken.

De gesprekken kosten 120 euro (btw vrijgesteld). Na elk gesprek ontvangen jullie een factuur.
Deze therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Coaching

De intake + fase 1 staat in teken van kennismaking en verkenning.
Vragen die langskomen zijn: 'Waar loop je tegen aan / waar wil je mee aan de slag? Wat gebeurt er met je als de stress oploopt / als je het gevoel hebt dat je vast loopt en klem zit / hoe voel je je als je niet goed in je vel zit? In welke situaties doet zich dat voor? Hoe zag jouw leven de afgelopen jaren er uit / waren er ingrijpende gebeurtenissen / was er een belaste levensfase overgang / wat breng je mee vanuit je gezin van herkomst en je jeugd? We onderzoeken welke onderliggende gevoeligheden een rol spelen bij het huidige vast lopen / het niet goed in je vel zitten.

Fase 2: Hoe kom je tot betere verbinding met jezelf en belangrijke anderen? Hoe kom je tot een betere balans in je leven en dus ook meer veerkracht? Wat is er nodig om dit goed te onderhouden?

Bij burn out klachten gaat er een traject aan fase 1 vooraf - dat gericht is op herstellen van energie / mentale veerkracht.

Gemiddeld traject bestaat uit 4 gesprekken van een uur / anderhalf uur. De frequentie is meestal 1 x per 2 weken.

De gesprekken kosten 80 euro (btw vrijgesteld). Na elk gesprek ontvang je een factuur.
Dit traject wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.